Drenering

ANLEX AS har god erfaring med utbedring av drenering og fuktsikring av kjeller og grunnmur. Drenering og fuktsikring er en kostbar investering. Det er derfor viktig at arbeidet gjøres riktig og at leverandøren du velger er kompetent til å løse oppgaven.

ISODREN_Kompetansebevis_Kaleb Schytt

 

Som kunde har du krav på ett oversiktlig tilbud, som setter deg i stand til å vurdere de totale kostnader før noe settes i gang. Det får du hos oss. En befaring er uforpliktende for deg som kunde.  Vi utfører drenering og fuktsikring av grunnmurer med bruk av ISODREN. For mer informasjon om komplett fuktsikring med ISODREN, se her. Bedriften er fullforsikret og utfører fagmessig arbeid av høy kvalitet i Oslo/Akershus område.

 

Fukt i kjeller må løses med riktig kunnskap

Dessverre gjøres fortsatt fuktsikring av kjeller og grunnmur uten den rette kunnskapen. Vet en ikke hvordan fukt i kjelleren oppstår, og bruker en ikke produkter som bygger på grundig forståelse av fuktmekanikk, kommer fuktproblemene overraskende tilbake igjen for mange.

 

Fukt i kjeller beveger seg etter naturlovene

Fukt suges opp i kjellervegger og gulv ved hjelp av kapillærkreftene.

Fukt i form av vanndamp beveger seg i forhold til lufttrykk gjennom kjellervegger og kjellergulv. Som følge av diffusjon skjer det avdamping og uttørking. Dreneringen må fungere for å unngå fukt i kjeller.

 

For befaring ring 91 00 19 09 eller fyll ut dette skjemaet!