Tjenester

Anlex AS utfører arbeid som støttemurer, skifer, tørrmur, heller, brostein, kantstein, portstolper, trapper.

Vi anlegger gressplen, legger ferdigplen og kunstgress samt etablerer og vedlikeholder beplantning. Utfører drenering og fuktsikring av grunnmurer med bruk av Isodren.

Produkter og tjenester levert av oss er i henhold til kravene i NS-EN, og er sertifisert der dette kreves. Vi er medlem av NAML Norske anleggsgartnere – miljø- og landskapsentreprenører. Selskapet er fullforsikret og utfører fagmessig arbeid av høy kvalitet i Oslo/Akershus område.

 

For befaring ring 91 00 19 09 eller fyll ut dette skjemaet!