Test

Kontaktskjema

Kontakt oss - Anlex

Beskriv jobben som Dere ønsker utført

Alle felter må fylles ut. Start med å krysse av hvilke type oppgave du ønsker hjelp til. Når du krysser av en anmerkningsboks vil det komme opp flere felter om denne som må utfylles. Det er mulig å velge flere samtidig.

Hva ønsker du hjelp til?

Støttemur

Plassering av mur
Mur som bygges/rives nær tomtegrensen, eller over en viss høyde krever søknad med hjelp fra fagfolk.
Les mer om støttemur, terrengendring og drenering for Oslo Kommune

Drenering

Er det i dag fuktproblem i kjeller eller er tiltaket forebyggende?
Velg type grunnmur
Vi bruker ISODREN på alle dreneringsjobber.
Produktet er optimalt med fukt og energisikring i en og samme arbeidsgang.
Om Dere ønsker detaljert informasjon se vennligst: www.isodren.no

Steinlegging

Grunnarbeidet er på plass

Plen

Grunnarbeidet er på plass

Annet

Grunnarbeidet er på plass

Generelt

Vedlegg bilder

Maksimal filstørrelse: 209.72MB

Kontaktinfo

Hvordan kom du i kontakt med oss?

Kvittering for forespørsel sendes til Dere på mail.