Støttemur/trapp – ÅS

Vi ønsket å bruke et lokalt firma, søkte på nettet og fant ANLEX som et av flere alternativer. Vi tok kontakt med dem i tillegg til et annet firma. ANLEX AS ga klart det beste inntrykket ved at de opptrådte ryddig, ordentlig og ga oss inntrykk av å være dyktige. Prosessen med å skrive avtale om oppdraget var ryddig og de var lydhøre for våre innspill. Arbeidet ble utført iht. avtale. Vi la spesielt merke til at de hadde god orden på anleggsstedet, og det virket som de jobbet svært planlagt og effektivt. Og viktigst av alt så er vi svært godt fornøyd med resultatet. Vi anbefaler gjerne ANLEX AS til andre som skal gjennomføre lignende arbeider.