Støttemur og belegningsstein, ASAK Herregård

b1

 

b2

 

b3

 

b4

 

b5

 

b6

 

b7

 

b8

 

b9