Oppgradering av uteareal med hagemur og trapp i naturstein

Befaringen ble gjort svært grundig, Kaleb stilte gode spørsmål og vi skjønte fort at han tenkte og la vekt på de tingene som var vesentlige for oss. Tilbudet var oversiktlig og detaljert. Arbeidet ble startet opp og avsluttet til avtalt tidspunkt. Kaleb holdt oss hele tiden informert om progresjonen i arbeidet, anleggsområdet var til enhver tid ryddig og sikkert. Han hadde hele tiden full kontroll på logistikk og leveranser. Vi ble informert hvis det måtte gjøres avvik fra tilbudet. Dialogen underveis var svært god. Vi som kunde visste hva vi ville ha, Kaleb skjønte hva vi ville ha, og vi kommuniserte godt for å finne løsninger. Det er gøy med folk som virkelig kan sitt fag og har yrkesstolthet!

Vi er svært fornøyde, og er stolte av det resultatet dette samarbeidet ga. Inngangspartiet vårt – og da spesielt steinarbeidet i mur og trapp er vakkert, og blir kommentert av besøkende. Arbeidet som er gjort kan om ønskelig sees etter avtale. Se bilder av arbeidene her