Kontaktskjema

Beskriv jobben som Dere ønsker utført

Alle felter må fylles ut

Hva ønsker du hjelp til?

StøttemurMur som bygges/rives nær tomtegrensen, eller over en viss høyde krever søknad med hjelp fra fagfolk.
Les mer om støttemur, terrengendring og drenering for Oslo Kommune

Drenering

Er det i dag fuktproblem i kjeller eller er tiltaket forebyggende?

Velg type grunnmur:

Vi bruker ISODREN på alle dreneringsjobber.
Produktet er optimalt med fukt og energisikring i en og samme arbeidsgang.
Om Dere ønsker detaljert informasjon se vennligst: www.isodren.no

Steinlegging

Plen

AnnetGenerelt


Kontaktinfo
Hvordan kom du i kontakt med oss?