Kontaktskjema

Beskriv jobben som Dere ønsker utført

Alle felter må fylles ut

  Hva ønsker du hjelp til?

  Støttemur  Mur som bygges/rives nær tomtegrensen, eller over en viss høyde krever søknad med hjelp fra fagfolk.
  Les mer om støttemur, terrengendring og drenering for Oslo Kommune

  Drenering

  Er det i dag fuktproblem i kjeller eller er tiltaket forebyggende?

  Velg type grunnmur:

  Vi bruker ISODREN på alle dreneringsjobber.
  Produktet er optimalt med fukt og energisikring i en og samme arbeidsgang.
  Om Dere ønsker detaljert informasjon se vennligst: www.isodren.no

  Steinlegging

  Plen

  Annet  Generelt  Vedlegg bilder

  Her kan du legge ved bilder av prosjektet.

  Maks 10MB - tillatte filformater: png, jpg, jpeg, gif, pdf

  Kontaktinfo
  Hvordan kom du i kontakt med oss?  Kvittering for forespørsel sendes til Dere på mail. Bilder av aktuelle områder som skal opparbeides sendes på mail ved å svare på denne.