Etterisolering av grunnmur

Etterisolering av grunnmur – beskytte mot tele i bakke, Siggerud. Vi har brukt Anlex til en jobb i forbindelse med etter isolering av grunnmur. Jobben ble påbegynt etter avtale. I tillegg kom de med forslag som ville gjøre det enda bedre. Dette ser vi som meget positivt. De fjernet alt restavfall og med asfaltering også, ble dette utført meget bra. De kan anbefales videre, og vi nøler ikke med å bruke de igjen eller anbefale de videre til andre.