Drenering på Slemmestad

Fullstendig bytte av drenering rundt hus i Bødalen/Slemmestad
Veldig ryddig prosess. Fint tilbud/avtale. Mye informasjon og dokumentasjon underveis. Veldig bra!